Aktuality

Založenie spoločnosti

Dňom 07.05.2011 bola naša spoločnosť oficiálne zapísaná do obchodného registra. Ihneď sme začali svoju činnosť vykonávať v oblasti projektovania stavieb a energetickej certifikácie budov. Kontaktovali sme potencionálnych partnerov na spoluprácu. Veríme, že výsledky našich snáh sa čoskoro dostavia....

Continue Reading