ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Energetická certifikácia budov ku kolaudácii, rekonštrukcii, predaju a prenájmu.

S nami to máte jednoducho, rýchlo a v 3 jednoduchých krokoch.

1. Cenová ponuka na vypracovanie energetického certifikátu.

Potrebujete energetický certifikát? Chcete energetický certifikát mať rýchlo, jednoducho a čo najlacnejšie? Ponúkame Vám jednoduché a rýchle riešenie. Stačí vyplniť a zaslať nižšie uvedený online formulár, a do niekoľkých hodín Vám pošleme našu nezáväznú cenovú ponuku na vypracovanie energetického certifikátu. 

2. Dohoda a objednávka

Ak Vás naša ponuka zaujme a rozhodnete sa objednať energetický certifikát u nás, dohodneme sa na termine obhliadky stavby.

3. Obhliadka a vypracovanie energetického certifikátu

V dohodnutom termíne vykonáme obhliadku stavby, vypracujeme a odovzdáme Vám energetický certifikát. Bežný termín vyhotovenia a dodania energetického certifikátu je u nás do 7 dní od vykonania obhliadky.

Vyplniť online formulár

VÝZNAM ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV

Často sa opakujúca otázka, prečo je potrebný energetický certifikát?  Tak ako pri výbere a kúpe elektrických spotrebičov sa väčšinou riadime ich spotrebou, tak by sme sa mali riadiť aj pri kúpe alebo stavbe domu.

  Energetický certifikát budovy nás informuje o náročnosti budovy na spotrebu energií – na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a vetranie.  Každý chce mať čo najúspornejší dom, aby náklady na prevádzku boli čo najnižšie. O tom nás informuje energetický certifikát. V dnešnej dobe – pri vysokých cenách energií – je veľmi dôležité mať prehlaď o nákladoch na prevádzku budovy.

  V poslednej dobe bolo veľa nehnuteľností postavených na ďalší predaj a prenájom, kde rozhodujúce boli náklady na výstavbu a budúca spotreba energií stavby nehrala rozhodujúci význam. Ak kupujete dom alebo najímate byť, vyžiadajte si od majiteľa energetický certifikát budovy! Môžete predísť nepríjemným prekvapeniam fo forme vysokých účtov za energie.

  Energetické zatriedenie budovy by mala byť rozhodujúcim faktorom výberu pri kúpe novostavby, alebo pri výbere projektu.

Ponúkame vám vypracovanie energetického certifikátu za výhodné ceny, rýchlo, lacno a spoľahlivo.

Kontaktné osoby pre energetickú certifikáciu budov podľa okresov

Okres:

Dunajská Streda, Galanta, Senec, Šaľa, Bratislava, Pezinok, Trnava, Malacky

Ing. Vojtech Orbán

telefón: +421 907 408 408

e-mail: v.orban@nabro.sk

Okres:

Komárno, Nové Zámky, Levice

Ing. Imrich Drach

telefón: +421 905 114 114, e-mail: info@nabro.sk

ENERGETICKÉ TRIEDY BUDOV

Pri energetickej certifikácii sa budova zatrieďuje do energetických tried od A po G. pričom trieda A je z hľadiska spotreby energie najlepšia. Budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu sú v energetických triedach A prípadne B, väčšinou sú to budovy pasívne a nízkoenergetické využivajúce alternatívne zdroje a technológie (napr. solárne kolektory, tepelné čerpadlá, vetranie s rekuparáciou a pod.). Novostavby postavené podľa aktuálnych tepelnotechnických noriem sa väčšinou zatriedia do triedy C prípadne D. Významným faktorom pri výpočtoch je samotný tvar budovy, čím kompaktnejší tvar budovy (čim menej členitá fasáda) tým menší je obvodový plášť a tým pádom sú aj tepelné straty obvodovým plášťom nižšie.

Každá energetická trieda sa vyjadruje číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest spotreby energie v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie), ktoré sú vyjadrené čiastkovými energetickými triedami. Farebná stupnica šipiek A až G je grafickým vyjadrením výsledku normového hodnotenia priemerného súčiniteľa prechodu tepla Uem plášťom budovy.

Ponúkame vám vypracovanie energetického certifikátu za výhodné ceny, rýchlo, lacno a spoľahlivo. 

Kontaktné osoby pre energetickú certifikáciu budov podľa okresov

Okres:

Dunajská Streda, Galanta, Senec, Šaľa, Bratislava, Pezinok, Trnava, Malacky

Ing. Vojtech Orbán

telefón: +421 907 408 408

e-mail: v.orban@nabro.sk

Okres:

Komárno, Nové Zámky, Levice

Ing. Imrich Drach

telefón: +421 905 114 114, e-mail: i.drach@nabro.sk

POSTUP ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOVY

Po objednaní energetického certifikátu je hlavným bodom dohodnutie termínu obhliadky stavby. Neodporúčame objednávať certifikát od spoločnosti (živnostníka), ktorý robí energetickú certifikáciu „na diaľku“ bez toho, aby vykonal osobnú prehliadku budovy. Vyhotovený certifikát nemusí zodpovedať skutočnostiam a preto nebude relevantným dokladom budovy.

  Počas osobnej obhliadky sa zapíšu zabudované materiály, zaznamenajú sa zmeny, ktoré boli uskutočnené počas realizácie a nie sú zachytené v projektovej dokumentácii, zapíšu sa údaje zabudovaných technológii (kotol, zásobník teplej vody, solárny systém a pod.). Je dobré ak pri obhliadke budovy je prítomná osoba, ktorá bola prítomná aj počas výstavby a vie aké materiály boli zabudované. Často sú zabudované iné materiály ako boli navrhnuté v projektovej dokumentácii. Pre správnosť výpočtu je potrebné tieto zmeny zachytiť. A v neposlednom rade sa vyhotoví fotodokumentácia stavby. Ďalšie merania ako napr. termovízia nie sú potrebné k vyhotoveniu energetickéh certifikátu, je to len na objednávateľovi či danú službu objedná alebo nie.

  K vyhotoveniu certifikátu je vzdy potrebná projektová dokumentácia stavby – najlepšie projekt skutkového vyhotovenia, v ktorom sú zachytené všetky zmeny vykonané počas realizácie. Ak projekt skutkového vyhotovenia nie je k dispozícii, tak je vždy potrebné všetky zmeny zapísať pri obhliadke stavby. Preto je dôležitá osobná obhliadka, lebo podklady zasielané mailom prípadne poštou často postrádajú tieto údaje, a certifikát vyhotovený „na diaľku“ nezodpovedá skutočnostiam.

  Naša spoločnosť je členom celoslovenskej siete spoločností na energetickú certifikáciu budov, preto pre nás nie je problém vykonať osobnú obhliadku hoci aj na najvzdialenejšom bode Slovenska od sídla našej spoločnosti. Naši kolegovia vykonajú obhliadky rýchlo, profesionálne a flexbilne. Obhliadku budovy vykonáme aj mimo pracovnej doby prípadne cez víkend, aby ste kvôli tomu nemuseli brať dovolenku z práce.

  Po vykonaní obhliadky vyhotovenie certifikátu trvá bežne 7 dní. Hotový certifikát sa odovzdá spolu so zapožičanou projektovou dokumentáciou podľa dohody u nás v kancelárii alebu u zákazníka, prípadne iným spôsobom (napr. poštovou dobierkou). Energetický certifikát sa vyhotovuje v doch kópiách, jeden dostane objednávateľ (majiteľ budovy), druhý ostáva u nás v archíve.

Ponúkame vám vypracovanie energetického certifikátu za výhodné ceny, rýchlo, lacno a spoľahlivo. 

Kontaktné osoby pre energetickú certifikáciu budov podľa okresov

Okres:

Dunajská Streda, Galanta, Senec, Šaľa, Bratislava, Pezinok, Trnava, Malacky

Ing. Vojtech Orbán

telefón: +421 907 408 408

e-mail: v.orban@nabro.sk

Okres:

Komárno, Nové Zámky, Levice

Ing. Imrich Drach

telefón: +421 905 114 114, e-mail: i.drach@nabro.sk

CENA ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV KU KOLAUDÁCII, REKONŠTRUKCII, PREDAJU A PRENÁJMU

  Asi pre každého je najdôležitejšia otázka cena certifikátu. Jednoznačne stanoviť cenu certifikátu nie je možné, cenu ovplyvňuje tvar, veľkosť, zložitosť a účel budovy.  Každá cena je stanovená preto individuálne zohľadňujúce parametre budovy. Pri certifikácii rodinných domov sa hodnotí tepelná ochrana stavebných konštrukcií, systém vykurovania a prípravy teplej vody. Osvetlenie, vetranie a klimatizácia sa nehodnotí, preto sú ceny v porovnaní s budovami na iné účely (napr. administartívne budovy) výrazne nižšie.

  Orientačná cena energetického certifikátu pre rodinný dom sa pohybuje zhruba v rozmedzí od 150 do 250 EUR.  Väčšie budovy, a budovy kde je potrebné hodnotiť aj osvetlenie a vetranie je vyhotovenie certifikátu náročnejšie, preto sú ceny niekedy rádovo vyššie ako pri rodinných domoch. V každom prípade však doporučujeme, aby ste cenovú ponuku na vyhotovenie energetického certifikátu dôkladne preštudovali (najlepšie ak vyžiadate v písomnej forme), aby Vám bolo vopred jasné aká bude výsledná cena, ktorú zaplatíte za certifikát, nakoľko môže sa stať, že Vám budú účtovať dodatočné náklady, ako napr. cena za výjazd na obhliadku, expedičné náklady, a pod., ktoré môžu významne navýšiť výslednú cenu certifikátu. Ďalej Vám odporúčame dištancovať sa ponúk typu „bez dokladu“, nakoľko každý jediný certifikát je evidovaný na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v SR, takže je ľahko kontrolovateľný. Výhodná ponuka „bez dokladu“ môže znamenať, že certifikát nie je evidovaný (má len vymyslené registarčné číslo) a preto je to len bezcenný kus papiera.

Ponúkame Vám vypracovanie energetického certifikátu výhodne, rýchlo, lacno a spoľahlivo. Ak máte záujem o našu nezáväznú cenovú ponuku na vypracovanie energetického certifikátu Vášho domu alebo budovy stačí vyplniť a odoslať náš online formulár. Našu cenovú ponuku obdržíte do niekoľkých hodín.

Kontaktné osoby pre energetickú certifikáciu budov podľa okresov

Okres:

Dunajská Streda, Galanta, Senec, Šaľa, Bratislava, Pezinok, Trnava, Malacky

Ing. Vojtech Orbán

telefón: +421 907 408 408

e-mail: v.orban@nabro.sk

Okres:

Komárno, Nové Zámky, Levice

Ing. Imrich Drach

telefón: +421 905 114 114, e-mail: i.drach@nabro.sk